RENECO AS

ble etablert i 2011 og har hovedkontor i Hamar. Våre ansatte har gjennom tidligere jobber allsidig og lang erfaring fra leveranser av internasjonale prosjekter samt import av teknisk utstyr til prosessindustrien og olje– og gassindustrien.

Vi har et etablert leverandørnettverk og samarbeidspartnere med gode referanser og betydelig erfaring.

Reneco har implementert et kvalitetssikringssystem iht. NS-EN-ISO 9001.

Reneco AS

Holsetgata 22

2317 HAMAR

Kontaktinfo:

Daglig leder: Knut Måløy

Telefon: +47 917 80 502

E-post: km@reneco.no

Reneco utarbeider forstudier  for evaluering av bioenergi-anlegg.

Vi kan også, sammen med våre leverandører, forestå komplette leveranser av bioenergianlegg.

Gjennom vårt samarbeid med Ecofluid Group sro i Tsjekkia kan vi også forestå leveranser av komplette biologiske renseanlegg.

Reneco utarbeider spesifika-sjoner og importerer teknisk utstyr for industrien.

Gjennom mer enn 15 års erfaring er det etablert samarbeid med leverandører med god erfaring og kjennskap til norsk industri samt norske standarder (inkl. NORSOK).

www.reneco.no

Tekstboks: Hjem
Tekstboks: Bioenergi
Tekstboks: Vannbehandling
Tekstboks: Import av teknisk utstyr
Tekstboks: Referanser
Tekstboks: Vannbehandling
Tekstboks: Import av teknisk utstyr
Tekstboks: Referanser
Tekstboks: Bioenergi

Samarbeidspartnere:

Bilde: EAB Engineering AS

Bilde: Ecofluid Group sro

Bilde: Storvik AS

Tekstboks: Vår referanseliste finner du her.

Virksomhetsområder